Οι μπριγκέτες ξύλου είναι από τις πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης και χρησιμοποιούνται για καύση σε τζάκια, σόμπες και καυστήρες ξύλου. Η υψηλή τους θερμιδική αξία και συμπίεση προσφέρουν σταθερή και οικονομική θέρμανση. Ειδικά στα ενεργειακά τζάκια και στους λέβητες πυρόλυσης, η μπρικέτα αποτελεί την ιδανική καύσιμη ύλη καθότι αποδίδει στο μέγιστο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.