Τα καυσόξυλα της KOFOS wood είναι Α΄ ποιότητας και προέρχονται από ξύλο δρυός, οξιάς, πουρναριού και κουμαριάς. Ημεταφορά και παράδοσή τους στον χώρο σας πραγματοποιείται με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας.

ΔΡ

ΚΟΥ

ΟΚ

ΠΟΘΡΝ