Το ξύλο της κουμαριάς έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την δρυ και το πουρνάρι:

  1. Είναι σκληρό ξύλο.
  2. Έχει μεγάλη διάρκεια καύσης.
  3. Παράγει πολύ μεγάλη θερμότητα.
  4. Δεν ανάβει εύκολα.

 Τα καυσόξυλα της KOFOS wood είναι Α΄ ποιότητας. Η μεταφορά και παράδοσή τους στον χώρο σας πραγματοποιείται με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας.

Ιθαγενής θάμνος με πράσινα οδοντωτά φύλλα και σφαιρική κόμη. Έχει ταυτόχρονα λευκά κωδονοειδή άνθη και κόκκινους σφαιρικούς εδώδιμους καρπούς, το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Στη χώρα μας απαντάται σε θαμνώνες στην παραμεσόγεια περιοχή, αλλά θα το βρούμε στα φυτώριά μας κυρίως ως εισαγώμενο φυτό από την Ιταλία.
Οι καρποί είναι κόκκινοι, σφαιρικοί, πολύ γευστικοί και μάλλον δύσπεπτοι. Στους μεσογειακούς θαμνότοπους, συχνά σε μεγάλους πληθυσμούς.